Presseinformasjon

Frank Bakke-Jensen til Stockholm

Nordisk samarbeidsminister, og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen deltar på Nordisk råds temasesjon om Norden og USA i Stockholm, tirsdag 4. april.

Nordisk råd, de nordiske parlamentenes samarbeidsorgan, arrangerer hver vår en temasesjon. Årets tema er «Norden og USA, nye forutsetninger». Som leder av det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017 vil Bakke-Jensen holde en redegjørelse for Nordisk råd. Sveriges nordiske samarbeidsminister, og utenriksminister, Margot Wallström deltar også.

- Et godt samarbeid med USA er viktig for alle land i Norden. For vår region er det sentralt å sikre at nye aktører i den amerikanske administrasjonen er godt kjent med hva vi står for, og med hvordan verden ser ut fra Norden. Norsk næringsliv og norske investeringer bidrar blant annet til å skape 470 000 arbeidsplasser i USA. 390 000 av dem er et resultat av investeringene til Statens pensjonsfond utland, sier nordisk samarbeidsminister Bakke-Jensen.

I Stockholm vil EØS- og EU-ministeren også møte sin svenske kollega, EU- og handelsminister Ann Linde. Brexit, EUs fremtid og Norden i Europa vil stå på dagsorden.

Bakgrunn

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Norge overtok formannskapet i Nordisk Ministerråd 1. januar 2017. Programmet for det norske formannskapet i 2017 har tre hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Nordisk råd er de nordiske parlamentenes samarbeidsorgan.

 #Norden2017
regjeringen.no/Norden2017

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801, siri.svendsen@mfa.no.

Til toppen