Feil i Dagens Næringsliv om oljeskatt

Dagens Næringsliv skriver lørdag 22. februar at Olje- og energidepartementet unntar fire prosjekter fra økning av oljeskatten. Dette er feil.

I forbindelse med at saken var på høring foreslo Finansdepartementet at prosjektene DN omtaler inkluderes i overgangsordningen. Høringsfristen gikk ut fredag, og det er Finansdepartementet som fatter beslutningen. 

Til toppen