Feil i svar på spm.469 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg

Skatteinntekter fra opsjonsbeskatninger i arbeidsforhold

Det vises til mitt brev av 12. januar 2017 (ref. 17/69) som svar på spørsmål nr. 469 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg. Dessverre var benevningen i tabellen som er inkludert i svaret, blitt feil. De oppgitte beløpene er i 1 000 kroner, ikke i millioner kroner slik som oppgitt. Korrigert tabell følger nedenfor. Jeg beklager det inntrufne.

Tabell: Rapportert fordel ved innløsning av opsjoner i arbeidsforhold. Samlet og for selskaper yngre enn 5 år. 2013, 2014 og 2015. 1 000 kroner

 

Rapportert fordel, samlet

Rapportert fordel, selskaper yngre enn 5 år

2015

596 389

24 360

2014

522 298

22 372

2013

346 910

  9 988

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen