Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Feil konklusjon om ledighet

Dagsavisen skriver på lederplass 31. juli at «ledigheten har bitt seg fast». Det er vanskelig å forstå hvordan Dagsavisen kan konkludere med det når arbeidsledigheten faller.

Ledigheten går ned. Tall fra Nav viser at antall registrerte ledige personer i juli gikk ned for åttende måned på rad. Statistisk sentralbyrås siste tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en AKU-ledighet på 4,3 prosent, ned fra 4,7 prosentsom gjennomsnitt i 2016. Tall fra AKU-undersøkelsen kan svinge en del fra måned til måned, men trenden er klar: Arbeidsledigheten går ned. Det er fordi det går bedre på arbeidsmarkedet, også på Sør- og Vestlandet, som ble hardest rammet av oljeprisfallet. Arbeidsledighet er svært tøft for dem som rammes, og utfordringene er ikke over.

Flere blir sysselsatt. Etter oljeprisfallet i 2014 har veksten i sysselsettingen vært svak, men vi ser nå tegn til bedring. Sysselsettingen som andel av befolkningen har gått ned, slik den ofte har gjort i tidligere perioder med svak økonomisk utvikling, men nedgangen skyldes også at befolkningen blir eldre. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 anslo vi at sysselsettingsveksten allerede neste år vil være høyere enn befolkningsveksten.

Det er viktig å få ungdom i jobb.  Derfor foreslo vi så sent som i Revidert nasjonalbudsjett å styrke regjeringens ungdomsinnsats. Unge i hele landet skal så raskt som mulig få den hjelpen de trenger til å fullføre utdanning eller få seg jobb.

Det går bedre i norsk økonomi. Aktiviteten i fastlandsøkonomien øker og toppen i arbeidsledigheten er bak oss. Flere kommer i jobb. Det er derfor ikke riktig når Dagsavisen skriver at «ledigheten har bitt seg fast». Ledigheten går ned.

Til toppen