Replikk, VG 22. oktober

Feilslutninger om bevæpning

I VGs leder 17. oktober om politiets bevæpning kommer det en rekke påstander jeg ønsker å tilbakevise, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

« ... Justisministeren forsøker å snikinnføre et permanent bevæpnet politi i Norge,» skriver VG. Dette er feil. Stortinget slo fast før sommeren at normalsituasjonen fortsatt skal være at politiet er ubevæpnet. Dette forholder vi oss til. Det er imidlertid ikke en normal situasjon nå. Bevæpning er et av flere nødvendige tiltak for å beskytte det norske samfunnet mot en reell trussel.

Trusselbildet vi står overfor og de tiltak det er gitt samtykke til, herunder imidlertidig bevæpning, bygger på analyser fra PST og faglig funderte anmodninger fra Politidirektoratet. PST har redegjort for trusselvurderingen som ble lagt frem i fjor høst. Vurderingen er fulgt opp med nye vurderinger fra PST hver gang regjeringen behandlet spørsmålet om midlertidig bevæpning i regjeringen. Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i alle politidistrikter i lys av trusselvurderingen – ingen av politimesterne har meldt inn alternative tiltak som kan erstatte midlertidig bevæpning.

VG skriver i forbindelse med politiets nye måte å bevæpne seg på: « ... den våpenivrige justisminister Anders Anundsen (Frp) mener dette tyder på at han har funnet et perfekt kompromiss». Hvordan bevæpningen gjennomføres er Politidirektoratets ansvar. Den nye løsningen er basert på en politifaglig vurdering og er ikke et resultat av kompromisser og politisk press fra justisministeren.

Justis- og beredskapsdepartementet har som oppgave å sikre borgerne og samfunnets verdier mot de til enhver tid eksisterende trusler. Og det vil vi fortsette med. Den midlertidige bevæpningen av politiet, og øvrige sikringstiltak mot terror, er en viktig debatt som vi som samfunn må ta. For å beskytte samfunnet mot nye trusler, men også for å ivareta de grunnverdier vi ønsker å beskytte: demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Men debatten må være basert på fakta. Å ty til tilsynelatende bevisste feilslutninger i et forsøk på å raljere over situasjonen leder ingensteds.