Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Feirer kulturmiljøfredningen av Ny-Hellesund

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. Kulturmiljøfredningen feires i dag i Ny-Hellesund og klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar.

Ny-Hellesund
Ny-Hellesund er fredet som kulturmiljø. Stedet er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. Foto: Riksantikvaran

Bare ni andre steder i Norge har samme høye vernestatus som Ny-Hellesund. Blant annet Kongsberg sølvgruver, Neiden i Finnmark og Birkelunden på Grünerløkka i Oslo.

– Ny-Hellesund er et kulturmiljø av nasjonal verdi og oser av historie. Det representerer selve Sørlandsbegrepet. Det er ikke tilfeldig at det var nettopp her forfatteren Wilhelm Krag holdt til, mannen bak betegnelsen Sørlandet. Ny-Hellesund blir vårt 10. kulturmiljø av nasjonal verdi. Kulturmiljøfredninger regnes som kulturminneforvaltningens nasjonalparker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Uthavnene langs Sørlandskysten er blant de viktigste kulturminner fra Norges sjøfartshistorie og er unike i internasjonal sammenheng. Ny-Hellesund var en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600, 1700- og 1800-tallet.

Det opprinnelige bygningsmiljøet er svært godt bevart. Kulturmiljøet i Ny-Hellesund er representativ for en uthavn langs sørlandskysten fra cirka 1650 til 1880. Vernet omfatter 103 bygninger, cirka 301 dekar landareal og 169 dekar sjøareal, totalt 470 dekar.

Fredningen skal også ivareta verdiene som knytter seg til uthavnssamfunnets overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske ved seilskipsperiodens utløp og fritidsbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet og i etterkrigstiden.

Ny-Hellesund var tilholdssted for forfatteren Wilhelm Krag som fant på betegnelsen "Sørlandet".

Til toppen