Feiret Barentssamarbeidets 20-års jubileum

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

Nord-Norges Europakontor i Brussel og Barentssekretariatet arrangerte nylig et seminar i anledning Barents euroarktiske råds 20-års jubileum og den nye Kirkeneserklæringen.

Norges generalkonsul i Murmansk fremmet at samarbeidet i Barentsregionen er basert på tillit, og at man via samarbeidet har oppnådd en normalisering av livet på grensen. Foto: Christina Henriksen

Nord-Norges Europakontor i Brussel og Barentssekretariatet arrangerte nylig et seminar i anledning Barents euroarktiske råds 20-års jubileum og den nye Kirkeneserklæringen.

Barents euroarktiske råd (BEAC) ble etablert i 1993 og er et forum for mellomstatlig og interregionalt samarbeid i Barentsregionen.

Ambassadør Atle Leikvoll ved EU-delegasjonen sa i sin velkomsttale at Barentssamarbeidet er fremgangshistorie. Han benyttet anledningen til å si at han er imponert over jobben direktør ved Nord-Norges Europakontor, Åsunn Lyngedal, og hennes stab gjør når det gjelder nordområdene. I tillegg ønsket Leikvoll å gi en spesiell takk til kollega og generalkonsul Øyvind Nordsletten, som også deltok på seminaret:

– Når det kommer til det høye nord og bilateralt samarbeid med Russland, er Nordsletten den beste, sa Leikvoll.

Nordsletten var blant flere som var invitert til å snakke under seminaret. Både norske og russiske representanter fra ulike sektorer holdt innlegg om forskjellige temaer som er viktige for Barentssamarbeidet, blant annet de nye mulighetene som har oppstått som følge av global oppvarming.

Barentsånd
Norges generalkonsul i Murmansk fremmet at samarbeidet i Barentsregionen er basert på tillit, og at man via samarbeidet har oppnådd en normalisering av livet på grensen. Som flere andre innledere, trakk han frem traktaten mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og i Det arktiske hav, som ble signert 15. september 2010.

– Dette har man jobbet med og forsøkt å finne en løsning på i 40 år. Barentsånden gjorde det mulig, sa Nordsletten.

Et annet tema som opptok ham var ønsket om å avskaffe visum slik at det skal bli lettere å reise i regionen. Grenseboeravtalen mellom Norge og Russland ble signert i 2011 og gjør det mulig for innbyggere i grenseområdet å reise visumfritt. For Nordsletten er målet å avskaffe visum i hele regionen.

– At folk fortsatt må stå i kø for å få visum for å kunne passere grensene, er med på å opprettholde et skille, sa han.

Ifølge Nordsletten konsentrerte man seg om myke verdier i Kirkenesdeklarasjonen fra 11. januar 1993. Han mener at tiden nå er inne for å bevege seg mot hardere politikkområder, og han nevnte blant annet infrastruktur og økonomisk samarbeid som områder som bør få mer oppmerksomhet.

Europeisk tilstedeværelse
Europaparlamentariker Michael Gahler deltok på seminaret på vegne av Europaparlamentet. Han var takknemlig for at han fikk delta på seminaret og takket BEAC for et godt samarbeid.

– Barentsregionen har kommet langt siden den første Kirkenes-deklarasjonen for 20 år siden, og EU er glad for å kunne bistå som partner i flere ulike EU-programmer, sa Gahler. 

Han benyttet også anledningen til å fremme sitt synspunkt når det gjelder EUs observatørstatus i Det arktiske råd.

– Det er fornuftig at EU får permanent observatørstatus i Det arktiske råd, siden noe av samarbeidet er samlet innad i EU. Dette vil gi oss muligheten til å vise hva vi kan bidra med, fremholdt han.

Se også:

Til toppen