Feiret produksjonsstart på Edvard Grieg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oljeproduksjonen på Edvard Grieg-feltet er i gang og statsråd Lien kunne dermed gratulere Lundin Norway som operatør.

I Lundin Norways lokaler på Lysaker var det positiv stemning mandag morgen. Selskapet markerte oppstart av oljeproduksjonen fra Edvard Grieg-feltet, og hadde invitert olje- og energiminister Tord Lien. 

Jeg vil gratulere operatøren, rettighetshaverne og samarbeidspartnerne i leverandørindustrien. Prosjektgjennomføringen har vært god, oppstarten skjer på tid og i henhold til planen fra januar 2012. I dag feirer vi at produksjonen er i gang. Dette betyr inntekter til selskapene, og inntekter til samfunnet. Vi snakker om minst 20 milliarder kroner i direkte skatteinngang, og så langt 13.500 årsverk i Norge, sa Tord Lien. 

Fra besøk på Edvard Grieg plattform på Kværner Stord, fra venstre statsråd Tord Lien, konsernsjef i Kværner Jan Arve Haugan og styreleder i Lundin Norway Torstein Sannes.

Edvard Grieg-feltet er Lundin Norways første store selvstendige utbygging – og på mange måter selskapets svenneprøve som operatør. Norskandelen i prosjektet er på omkring 60 prosent, noe som er godt over gjennomsnittet på sokkelen. 

Tord Lien og adm.dir i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

Edvard Grieg (tidligere kalt Luno) er et oljefelt i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. Feltet ligger i lisens PL338, 45 km sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 2007. Utvinnbare reserver er estimert til 29,5 millioner Sm³ olje-ekvivalenter. Forventet dagsproduksjon er 100 000 fat per dag fra tilsammen femten planlagte produksjonsbrønner. 

Partnerskapet består av Lundin Norway som operatør med 50% eierandel, Wintershall Norge med 15%, OMV Norge med 20% og Statoil med 15% eierandel.