Feiret ti år med regionalt samarbeid i Brussel

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Vest-Norges Brussel-kontor feiret 14. juni ti års tilstedeværelse i Brussel. Jubileet ble innledet med et fagseminar om Europas utvikling og betydningen av regionalt samarbeid i Europa.

Noen av Vest-Norges Brussel-kontors nåværende og tidligere ansatte. I midten foran direktør Merete Mikkelsen og styreleder Monica Mæland. Foto: Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Vest-Norges Brussel-kontor er ett av seks norske regionskontorer i Brussel. Kontoret sørger for at regionen er representert i Brussel for å ivareta sine interesser overfor EU-systemet. I tillegg har kontoret kontakt med representanter for andre regioner i Europa for blant annet å fremme regionalt samarbeid.

Den faglige delen av jubileet ble innledet med et tilbakeblikk på kontorets ti første år i Brussel. Deretter snakket blant annet direktør Hans Martens ved European Policy Centre om de store utviklingstrekkene i Europa samt fremtidens utfordringer.

Viktig arbeid
Under arrangementet ble nærhet til beslutningstakere og kompetansesamarbeid med de andre aktørene på Norway House og ellers i Brussel trukket fram som viktige stikkord. Styreleder og byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, nevnte Vest-Norges Brussel-kontors rolle som lyttepost i EU som en viktig funksjon.

– Ledelsen og staben ved kontoret gjør et viktig arbeid og har et høyt arbeidstempo. Jeg vil særlig trekke fram den gode kompetansen og kvaliteten kontoret innehar. Seminaret i dag har vært svært interessant, sier Monica Mæland.

Som hovedutfordring trekker hun fram kontorets lille størrelse og sårbarhet, men vektlegger viktigheten av tilstedeværelse i Brussel.

– Når det gjelder veien videre, er det viktig at vi satser og er til stede. Jeg er urolig for den politiske utviklingen i EU og det er nødvendig å følge denne tett framover, sier Mæland.

Doblet antall medlemmer
Vest-Norges Brussel-kontor ledes i dag av direktør Merete Mikkelsen og består videre av europarådgiver, prosjektmedarbeider og en studentpraktikant. Kontoret har i tillegg til et godt hjemmeapparat i Vest-Norge i form av faste fylkeskontakter.

– Vi har de siste ti årene hatt et høyt trykk på informasjon med blant annet nyhetsbrev som sendes ut til våre medlemmer to ganger i måneden. I 2012 nådde vi rundt 700 personer gjennom egne arrangement og foredrag, og vi holder generelt et høyt aktivitetsnivå, sier Mikkelsen.

I årene Vest-Norge har vært til stede i Brussel er kontorets medlemmer doblet. Foreningen som eier kontoret består i dag av 20 kommuner og tre fylkeskommuner samt fire andre organisasjoner og selskap på Vestlandet.

- Vi jobber aktivt for å ivareta interessene til våre medlemmer og vi vil også fortsette å legge til rette for regional utvikling gjennom europeisk samarbeid, sier Merete Mikkelsen.

Til toppen