Felles EU-regler for tildeling av kvoter

Etter forhandlinger med EU legger Regjeringen opp til at de felles EU-reglene for tildeling av klimakvoter skal gjelde alle norske bedrifter.

Det innebærer at også petroleumsvirksomheten i perioden 2013-2020 vil få tildelt klimakvoter etter de samme reglene som tilsvarende bedrifter i EU.

Tildelingen av kvoter vil ikke ha direkte virkning for CO2-prisen petroleumssektoren står overfor. Regjeringen legger imidlertid til grunn at petroleumsvirksomheten ikke skal få økonomiske lettelser som følge av kvotene, og vil komme tilbake med forslag for å ivareta dette.

I perioden 2008-2012 har petroleumsvirksomheten i Norge måttet kjøpe alle kvotene i det europeiske kvotemarkedet.

Les hele pressemeldingen fra Miljøverndepartementet her.

Til toppen