Felles hilsen fra ministre og sametingspresidenter til Tråante 2017

Sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker ønsker alle samer til lykke med markeringen av Tråante 2017.

Vi – både sametingene og regjeringene – har et felles mål om å bygge ned grensehindre og gjøre samarbeid mellom samene i våre nordiske land lettere.

Vi er derfor glade for at vi har kommet i havn med forhandlingene om en felles nordisk samekonvensjon. Målet med denne konvensjonen er at vi kan vi styrke samenes rettigheter og få mer harmoniserte rettsregler i våre tre land.

Nå skal sametingene behandle forslaget til nordisk samekonvensjon. Det er først når sametingene har gitt sin tilslutning til konvensjonen, at regjeringene i de tre landene kan gå videre i arbeidet med å undertegne og ratifisere konvensjonen.

Det er gledelig å se at så mange samer fra alle deler av Sápmi nå er samlet på Tråante i Trondheim – for å feire 100-års dagen for det første samelandsmøtet. Vi ønsker alle en god feiring.