Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Felles innsats for brukerne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter nå i gang et samarbeidsprosjekt der næringslivet, inkludert IKT-næringen, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner inviteres til en felles innsats for å løfte den digitale kompetansen til de som henger etter, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 4/2015.

Stadig mer av samfunnsdebatten finner sted på Internett og omsetning av varer og tjenester flyttes over på digitale plattformer. Nå er også digital kommunikasjon blitt hovedregelen når staten skal kommunisere med innbyggerne sine. Dette krever kompetente brukere.

Norge har gode forutsetninger for å møte digitaliseringen. Befolkningen er verdensledende på å ta i bruk ny IKT, bruke mobile enheter, delta i sosiale medier og handle på nettet.

For de fleste av oss blir hverdagen enklere når vi kan oppsøke kunnskap, kjøpe billetter, aviser eller søke barnehageopptak der vi til enhver tid befinner oss. For det offentlige betyr digitalisering av tjenestetilbudet at man kan levere tilbudet på en mer effektiv måte og bruke ressursene der de trengs mest. Regjeringens politikk er derfor å digitalisere tjenester som egner seg for det.

Nye utfordringer

Selv om Norge ligger langt fremme viser tall fra SSB viser 270 000 innbyggere mangler grunnleggende digital kompetanse mens 25 prosent av den voksne befolkningen i Norge har manglende eller svake IKT-ferdigheter. De eldre kommer dårligere ut enn yngre. I følge Vox har er det hele 41 prosent av innvandrerbefolkningen lav digital kompetanse. Innvandrerkvinner har betydelig lavere digital kompetanse enn innvandrermenn.

Det å være digitalt kompetent betyr mer enn å ha tilgang på og å kunne bruke IKT. Trygdebeistet som vi er blitt kjent med gjennom Trygdekontoret på NRK, er som de fleste andre i Norge på nett. Mange vil mene at han ikke bruker nettet på en trygg måte når han satser trygda si på tilbud han mottar fra Nigeria på epost. Som Trygdebeistet opplever vi alle at kompetansen vår utfordres i møte med nye digitale medier og tjenester. Mens Nigeria-brevene var en vanlig  svindelmetode på 2000-tallet møter vi flere og andre utfordringer i dag. Sosiale medier utfordrer vår evne til å vurdere vår egen og våre barns personvern. Phishing stiller oss på prøve når vi skal utøve kildekritikk og vurdere risiko. Digital dømmekraft kommer ikke ferdig installert når du kjøper ny pc eller nettbrett.

Digitalisering krever økt kompetanse

Dersom vi skal oppnå trygg bruk av nettet og full effekt av digitaliseringen av offentlige tjenester trenger vi å løfte den digitale kompetansen.

Hvor er det så skoen trykker? Det finnes i dag mange gode tilbud om kurs og undervisning, men tilbudene er fragmenterte og innsatsen er ikke godt nok koordinert. Mange små kommuner er helt uten tilbud. Difi har også avdekket at mange eldre ønsker å delta digitalt, men de sier samtidig at de mangler digitale støttespillere i nærmiljøet som kan gi hjelp og veiledning.

Felles innsats

Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter nå i gang et samarbeidsprosjekt der næringslivet, inkludert IKT-næringen, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner inviteres til en felles innsats for å løfte den digitale kompetansen til de som henger etter. De som ikke deltar digitalt i dag må motiveres og få større oppmerksomhet. Vi må ha fokus på brukerne som ikke deltar og de som har svak kompetanse.

Digital kompetanse blir stadig viktigere for å delta i samfunnsdebatten og operere trygt på nettet. Kompetanse bygges over tid, og vi blir aldri ferdig utlært. Med samarbeidet vil vi bygge videre på eksisterende kompetanse og ressurser, styrke organiseringen av opplæringstilbudene som eksisterer, og sørge for at flere av tilbudene blir tilgjengelige over hele landet. Med felles innsats vil vi senke terskelen for digital deltakelse og styrke den digitale dømmekraften.