Felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer

- Når Flyklagenemnda utvides til å omfatte klager fra jernbanepassasjerer, betyr det at de togreisende får bedre klagemuligheter enn før. Samtidig gjør en felles klageinstans det enklere for passasjerene å orientere seg om hvor de skal henvende seg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet har i dag fastsatt forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften), med ikrafttredelse 1. februar 2012. Nemnda vil fra samme dag også kunne behandle jernbanepassasjerklager, i tillegg til flypassasjerklager.

Nemnda skifter samtidig navn fra Flyklagenemnda, som ble etablert 13. januar 2009, til Transportklagenemnda. Nemnda vil operere med to klagenemnder, en for flypassasjerklager og en for jernbanepassasjerklager.

Les mer på Samferdselsdepartementets hjemmeside.

Til toppen