Felles standard for lading av el-biler

Europeiske bedrifter forplikter seg til utvikling av felles standarder for lade-infrastruktur for el-biler. Det kom fram under en konferanse i Brussel i forrige uke, der også Kommisjonen deltok.

Kommisjonens visepresident og transportkommissær Tajani holdt 27. oktober en tale på en el-kjøretøykonferanse i Brussel organisert av Eurelectric, som representerer EUs el-industri, der han mottok en erklæring signert av 50 europeiske el-bedrifter med selvpålagte forpliktelser om å utvikle felles standarder for ladeinfrastruktur for elbiler.

Industrien forplikter seg i erklæringen videre til å benytte seg av disse fellesutviklede standardene for utbygging av ladeinfrastruktur, og målsetningen er at det europeiske initiativet skal lede frem til standarder som offisielt kan godkjennes av de internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO[1][1] og IEC[2][2].

Tajani viste til at dette kan hjelpe EU med å komme i front av utviklingen innen miljøvennlig transportteknologi. Tajani uttalte senest på en transportministermiddag i Stockholm i september at EU står i fare for å la dette lederskapet falle fullstendig i hendene på USA, Japan og andre.

Fra norsk hold signerte Steinar Bysveen, adm.dir. for Energibedriftenes landsforening (EBL) og Jens Auset, adm.dir. for Hafslund Nett AS, erklæringen. Norskutviklede Th!nk City ble presentert i to ulike modeller på konferansen sammen med en rekke andre el- og hybridbiler fra hele verden. For mer informasjon om eventen samt om erklæringen fra el-bransjen, se

Eurelectrics nettsider.

Europeiske bedrifter forplikter seg til utvikling av felles standarder for lade-infrastruktur for el-biler. Det kom fram under en konferanse i Brussel i forrige uke, der også Kommisjonen deltok.

Kommisjonens visepresident og transportkommissær Tajani holdt 27. oktober en tale på en el-kjøretøykonferanse i Brussel organisert av Eurelectric, som representerer EUs el-industri, der han mottok en erklæring signert av 50 europeiske el-bedrifter med selvpålagte forpliktelser om å utvikle felles standarder for ladeinfrastruktur for elbiler.

Industrien forplikter seg i erklæringen videre til å benytte seg av disse fellesutviklede standardene for utbygging av ladeinfrastruktur, og målsetningen er at det europeiske initiativet skal lede frem til standarder som offisielt kan godkjennes av de internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO[1][1] og IEC[2][2].

Tajani viste til at dette kan hjelpe EU med å komme i front av utviklingen innen miljøvennlig transportteknologi. Tajani uttalte senest på en transportministermiddag i Stockholm i september at EU står i fare for å la dette lederskapet falle fullstendig i hendene på USA, Japan og andre.

Fra norsk hold signerte Steinar Bysveen, adm.dir. for Energibedriftenes landsforening (EBL) og Jens Auset, adm.dir. for Hafslund Nett AS, erklæringen. Norskutviklede Th!nk City ble presentert i to ulike modeller på konferansen sammen med en rekke andre el- og hybridbiler fra hele verden. For mer informasjon om eventen samt om erklæringen fra el-bransjen, se

Eurelectrics nettsider.
Til toppen