Felles standard for lokalmatprodusenter

Dagligvarekjedene har i samarbeid med hotell, restaurant og cateringbransjen og Matmerk, blitt enige om én felles standard for revisjon gjennom bransjeportalen lokalmat.no.

Lokalmatrevisjonen er en enkel måte for produsentene å forholde seg til et omfattende regelverk. Hygiene/IK-mat, merking, HMS og sporbarhet er områder som vektlegges spesielt.

Revisjonen blir delt inn i en årlig kostnadsfri egenrevisjon som fylles ut av produsenten selv, og en eksternrevisjon der en uavhengig revisor fra Matmerk foretar et besøk for å sjekke etterlevelse av kravene med utgangspunkt i svarene i egenrevisjonen. Eksternrevisjonen dekkes av produsenten og gjennomføres i utgangspunktet hvert 3. år, men vurderes ut fra produsentens størrelse, antall produkter og hvilke risikoer produksjonen innebærer. Hvilke produsenter som skal velges ut til eksternrevisjon besluttes av handelen. Rapporter fra både egen- og eksternrevisjon blir tilgjengelig for registrerte innkjøpere på Lokalmat.no.

Kvalitetssikringen utføres av Matmerk gjennom www.lokalmat.no Lokalmat.no ble etablert i 2016 som et bransjesamarbeid mellom offentlige og private aktører for å koble produsenter og innkjøpere, og bidra til økt omsetning av lokalmat.

Lokalmat.
Lokalmatrevisjonen er en enkel måte for lokalmat-produsentene å forholde seg til et omfattende regelverk. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen