Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Felt-demonstrasjon av naturtypekartlegging

Lågurtlyngfurukalkskog. Dette var naturtypen som ble påvist da statsråden ble med på naturtypekartlegging i Krogstadelva like utenfor Drammen. I disse dager er biologer ute i hele landet for å samle data til et økologisk grunnkart for Norge.

Naturtypekartlegging ved Krogstadelva
Klima- og miljøminister registrerer norske naturtyper sammen med biologer fra Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter (Magnus Nygaard og Stine Wiger Elvigen). Kartleggingen skal foregå i områder hvor man kan fine en eller flere av 76 forhåndsdefinerte naturtyper prioritert for kartlegging.

Ipaden er et viktig verktøy når biologene skal kartlegge og registrere ulike typer natur i Norge. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var selv med ut i felt og fikk med selvsyn se hvordan datainnsamlingen foregikk da han besøkte Bjørkedokk utenfor Drammen i juli. Statsråden registrerte en liten bit "lågurtlyngfurukalkskog" sammen med kartleggerne fra Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter.

Kartleggingen av naturtyper er en viktig del av regjeringens kunnskapsløft for natur. Resultatene fra arbeidet skal inngå i et økologisk grunnkart for Norge. Grunnkartet skal vise hvor vi finner natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet.

I 2018 vil regjeringen bruke omlag 103 mill. kr. til naturkartlegging og arbeidet med det økologiske grunnkartet.

Felt-demonstrasjon av naturtypekartlegging
Ipaden er et viktig verktøy når biologene skal kartlegge og registrere ulike typer natur i Norge. Foto: Martin Lerberg Fossum

Skogen ved Krogstadelva står på kalkgrunn og er kjent for sine sjeldne orkidéer. I Nedre Eiker er 24 av 37 kjente orkidearter registrert. Blant dem den svært sjeldne rød skogfrue. Rød skogfrue er totalfredet i Norge, den er også rødlistet med statusen sterkt truet.

Naturtypekartlegging
Kartleggingen av naturtyper er en viktig del av regjeringens kunnskapsløftet for natur. Resultatene fra arbeidet skal inngå i et økologisk grunnkart for Norge. Grunnkartet skal vise hvor vi finner natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet. Foto: Martin Lerberg Fossum
Til toppen