Historisk arkiv

Fem millioner i prosjektstøtte skal fremme fornying og økt bruk av IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil stimulere til bedre bruk av IKT i offentlig sektor. Fornyingsdepartementet kunngjør nå fem millioner i prosjektmidler for å fremme bruk av åpne standarder og fri programvare i statlige og kommunale virksomheter.

Offentlige virksomheter sender millioner av brev og pakker seg i mellom hvert år. Helsesektoren alene står for 40 millioner av disse, alt fra røntgenbilder til resepter. Ved å sende meldingene elektronisk, basert på åpne standarder, vil innbyggerne få et bedre tjenestetilbud og det offentlige vil spare store ressurser.

- I dag har vi 431 kommuner og 341 sentrale myndighetsenheter med uavhengig beslutningsmyndighet på IKT-området. Skal vi fornye offentlig sektor og skape nye elektroniske tjenester for innbyggere og næringsliv må vi bygge bro mellom IKT-systemene. Jeg ønsker derfor økt bruk av åpne standarder, sier Heidi Grande Røys.

Bruk av åpne standarder gir mer effektiv informasjonsutveksling mellom IKT-systemer, gjenbruk av løsninger og økt IKT-basert innovasjon og verdiskapning. Som en del av arbeidet med å fremme bruk av åpne standarder i det offentlige utlyser Fornyingsdepartementet nå midler til prosjekter i statlige og kommunale virksomheter.

- Økt bruk av åpne standarder vil også motvirke uheldige bindinger til enkeltleverandører, skape økt konkurranse og sikre like forutsetninger for å kommunisere elektronisk med offentlig sektor, uavhengig av hvilken teknologisk plattform den enkelte innbyggeren eller bedriften benytter seg av, sier Grande Røys.

Fri programvare
Fornyingsdepartementet utlyser også midler til prosjekter innen fri programvare. Bruk av fri programvare gjør det mulig med deling av løsninger på tvers i offentlig sektor.
- Jeg ønsker med dette tiltaket å stimulere til en delingskultur hvor offentlige virksomheter kan bygge videre på andres nyvinninger, sier fornyingsministeren. 

Prosjektmidlene til fri programvare og åpne standarder lyses ut hver for seg. Statlige og kommunale virksomheter kan søke. Søknadsfristen er 13. november 2007.
 

Til toppen