Fem tømmerkaier får tilskudd i 2020

Fem tømmerkaier har til sammen fått 44,5 millioner kroner til opprusting eller nybygging i årets tildeling av tilskudd.

Tømmerkaiene er en avgjørende del av infrastrukturen for skognæringen langs kysten. Kaiene gjør det mulig med kostnadseffektiv utskiping av tømmer til markeder både i Norge og internasjonalt.

– Gode tømmerkaier får tømmeret ut fra kystskogen til industrien. Kaiene er avgjørende for at de store skogressursene langs kysten skal bidra mer til næringsutvikling og sysselsetting i distriktene, og de er et viktig bidrag til klimaet, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Kaier som har fått tilskudd i 2020:

  • Salten Verk i Sørfold kommune – 16,5 millioner kroner
  • Gårdsøya tømmerkai i Brønnøy kommune – 14,9 millioner kroner
  • Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune – 7,6 millioner kroner
  • Tømmervik tømmerkai i Stord kommune – 4,0 millioner kroner
  • Håhjem tømmerkai i Ålesund kommune (tilleggssøknad) – 1,5 millioner kroner

Saken fortsetter under bildet.

Tømmerkai.
Fem tømmerkaier har til sammen fått 44,5 millioner kroner til opprusting eller nybygging i årets tildeling av tilskudd. Foto: Torbjørn Tandberg

Til sammen mottok Landbruksdirektoratet i år 16 skissesøknader til nybygging og ombygging av tømmerkaier. Samlet kostnadsoverslag for disse var på 477 millioner kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på omlag 203 millioner kroner. Syv prosjekter gikk videre til neste søknadsrunde, og fem av disse har nå fått tilskudd.

Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til sammen har nå 31 kaier fått tilskudd til oppgradering og nybygging med til sammen ca. 442 millioner kroner.