Dypt bekymret over fengsling av homofile

Utenriksminister Børge Brende er dypt bekymret over at homofile personer arresteres i Nigeria og at president Goodluck Jonathan nå har signert en ny lov mot ekteskap mellom personer av samme kjønn, og innført strenge straffer for homoseksuell praksis.

Denne loven kan virke ytterligere negativt inn på situasjonen for lesbiske, homofile, biseksuelle og transepersoner og deres venner og familie i Nigeria.  Iverksettelse av loven vil forverre menneskerettighetssituasjonen i landet, når det gjelder seksuelle minoriteters rettigheter, privatlivets fred, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og annet.  

- Stater er forpliktet til å beskytte alle sine innbyggere mot vold, diskriminering og trakassering. Vi er derfor dypt bekymret over rapporterte arrestasjoner, trakassering og mishandling av homofile personer, og kriminalisering av organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter for seksuelle minoriteter. Vi mener at denne nye loven strider mot Nigerias internasjonale forpliktelser, sier utenriksminister Børge Brende.

Den nye loven er et dramatisk tilbakeskritt også for kampen mot hiv og aids. Økt homofobi og diskriminering vil kunne gjøre livet vanskeligere for mange, inkludert for kvinner som er gift med menn som har sex med menn. Alle FN-medlemmer - også Nigeria - forpliktet seg i 2011 til FNs politiske erklæring mot hiv og aids. Blant annet forpliktet man seg til gjennom lovverket å sikre at sårbare grupper ble beskyttet mot diskriminering.

Den nye loven har vakt sterke protester i det internasjonale samfunnet. FNs generalsekretær, Høykommissæren for menneskerettigheter, EU, Storbritannia, UNAIDS, Det globale fondet for AIDS, TB og Malaria og andre har kommet med tydelige uttalelser mot loven.

  

Til toppen