Ferietiltak for personer med funksjonsnedsettelse

I år utbetales 15 millioner kroner til 59 ulike ferie og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Formålet med tilskuddsordningen er å gi organisasjoner og sivilt samfunn mulighet til å gi personer med funksjonsnedsettelse gode ferie- og velferdstiltak.

- De frivillige organisasjonene gjør en utrolig viktig jobb for personer med funksjonsnedsettelser. Ferie- og fritidstiltakene er godt tilrettelagt og tilbyr aktiviteter som er tilpasset den enkelte, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Tiltakene som har fått støtte har aktiviteter som retter seg mot både barn og voksne.

- Jeg er glad for at mange av tiltakene er rettet mot barn og unge. Det er viktig at de har mulighet til å møte andre barn og unge fra andre steder i landet, knytte vennskap og skape gode sommerminner sammen, sier statsråd Horne.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som behandler søknader og utbetaler tilskuddene. Her kan du lese mer om tilskuddsordningen og prosjektene som har fått støtte. 

Til toppen