Festspillene i Bergen 2016

Statsministerens tale ved åpningen av Festspillene i Bergen 25. mai 2016.

Statsminister Erna Solberg taler ved åpningen av Festspillene i Bergen, 25. mai 2016.

Deres Kongelige Høyhet, kjære bergensere, kjære alle sammen,

Festspillene har valgt seg «grenser» som tema i år. Det er et godt tema.

Alle krysser vi grenser.

Vi gjør det i vår jakt på nyvinning og innovasjon, i jakten på fremtiden og på nye muligheter.

Flere vil bli nødt til å krysse grenser. 

Her på Vestlandet har vi en kultur for det. 

Den kulturen har vært en motor for utvikling og vekst – for nye impulser -– og den må fortsette å være det. 

Bergen og bergenserne er internasjonale – åpne – ja, noen vil si grenseoverskridende. Festspillene speiler denne byen som er åpen mot verden – som handelsby, universitetsby og kulturby. 

Men alt som er grensesprengende skaper uro.

Det skaper behov for trygghet.

Jo tryggere vi er i oss selv, jo lettere kan vi sprenge grenser.

***

Festspillene har gjort begge deler.

Festspillene har bygget trygghet og identitet gjennom sitt arbeid med Grieg, Ibsen og de andre nasjonale kulturbærerne. Men dere har også utfordret oss, skapt uro og krysset kunstneriske grenser.

Gjennom sin evne til å utfordre egne grenser har Festspillene spilt en viktig rolle i å løfte Bergen og Norge som internasjonal kulturaktør.

Likevel - bergenserne har gitt tydelig beskjed om at det er én grense som ikke skal rokkes ved, nemlig at de skal høre Nystemten på Festspillenes åpning.

***

Når grenser blir brutt ned og nye satt opp, skaper det forvirring - både på kartet og i hodene våre.  

Et forsøk på å beskrive det får vi i teaterforestillingen "Kjære Europa".

Der lar regissør Uwe Cramer tre norske skuespillere bruke sitt eget liv i forsøket på å forstå krisen i Middelhavet.

Den vest-afrikanske superstjernen Angelique Kidjo er opptatt av å bygge ned grenser mellom folk.

Under Festspillene får vi oppleve henne som musiker.

Og vi får høre henne i samtale om å formidle budskap over kulturelle grenser gjennom musikk.

Men temaet grenser er ikke bare uttrykk for et samfunnsengasjement. Det er også en kunstnerisk ambisjon. For å fornye seg, er Festspillene nødt til å utfordre. 

***

Festspillene svarer på en rekke ambisjoner denne regjeringen har for norsk kulturliv: 

Først og fremst ønsker vi et sterkt lokalt og regionalt kulturliv, landet rundt. Festspillene i Bergen når et bredt publikum og bidrar til sterk lokal og regional identitet. 

Videre er vi opptatt av den rollen kultur, idrett og frivillighet kan ta i hverdagsintegreringen. I årene som kommer skal mange tusen flyktninger finne sin plass i våre lokalsamfunn.

Da trenger vi dere: Ildsjelene. Hverdagsmenneskene. Og Festspillene!

Sammen skaper dere et enormt lokalt engasjement som binder mennesker sammen på tvers av språk og kultur. 

Ikke minst legger regjeringen til rette for unge talenter.

Vår satsing Talent Norge har siden i fjor generert rundt 400 talentutviklingsplasser og over 50 millioner i private midler til unge kunstnere i ulike sjangre. 

*** 

Det er veldig inspirerende å se hvordan Festspillene i Bergen gir rom for neste generasjon. 

I år vil vi blant annet få høre tre, unge toppsolister som gjennom mentorprogrammet Crescendo er i ferd med å ta steget opp til et høyt internasjonalt nivå: Bratsjist Eivind Holtsmark Ringstad, fiolinist Guro Kleven Hagen og cellist Kian Soltani. 

Talenter finner vi også i konserten med KORK og ungdommene i Fargespill:

100 barn og unge fra 35 ulike land som utfordrer musikalske grenser.

Det lokale og det globale i skjønt samspill.

Det lover godt for Norges fremtid.

 

Lykke til med årets festspill og god fornøyelse.