Fikk drømmejobb som nasjonal ekspert

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Christina Marie Høva arbeider i Europakommisjonen med å skape en enklere hverdag for selskaper som må forholde seg til forskjellige skattesystemer på tvers av landegrensene i Europa.

Nasjonal ekspert Christina Høva utenfor Europakommisjonens Berlaymont-bygning. Bilde: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen.

Christina Marie Høva arbeider i Europakommisjonen med å skape en enklere hverdag for selskaper som må forholde seg til forskjellige skattesystemer på tvers av landegrensene i Europa.

Christina Marie Høva begynte som nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for skatt og tollunion, DG Taxation and Customs Union (DG TAXUD), i april i år. Opprinnelig arbeider hun i Finansdepartementet i Oslo og er utsendt for å jobbe i Brussel for en periode på inntil fire år. Høva har arbeidet i Finansdepartementet siden 2009, med unntak av en periode som trainee i nettopp DG TAXUD fra mars til juli i 2012.

– Trainee-oppholdet i Europakommisjonen ga mersmak og gjorde valget enkelt når jeg ble spurt om å komme tilbake som nasjonal ekspert. Jeg sitter faktisk på samme avdeling og samme kontor som jeg gjorde sist gang, forteller  Høva.

Ønsket tidlig jobb i EU
Høva forteller at hun tidlig tenkte på muligheten for jobb i EU, og at hun i studietiden rettet seg inn mot en internasjonal profil.

– På jusstudiene tok jeg både internasjonale emner og var på utveksling i utlandet. Jeg hadde også et ønske for mange år siden om at jeg ville jobbe i EU, selv om det ikke er noe jeg har bevisst fokusert på hele veien, sier Høva.

Høva anbefaler de samme valgene til studenter som i dag kan tenke seg en internasjonal karriere, for eksempel i EU-systemet.

– Dersom man ønsker seg en karriere internasjonalt vil jeg anbefale å ha et internasjonalt fokus på studiene, dra på utveksling og lære språk, sier Høva.

EU prioriterer skatt og moms
DG TAXUD arbeider blant annet med å forbedre regelverkene for skatt i Europa. Høva, som har sitt hovedfokus på momsområdet, fremhever at arbeidet for bedre regelverk har fått økende prioritet i EU på grunn av den økonomiske krisen.

– Vi jobber med løsninger for hvordan land skal få inn skattepenger på en effektiv måte, og spesielt moms kan være en effektiv måte for medlemslandene å få inn penger på. Ettersom mange land i Europa sliter med budsjettene så har dette fått høy prioritet, sier Høva.

Forskjellige regelverk en utfordring
EU arbeider mye for å motvirke momssvindel, men også for å legge bedre til rette for europeiske selskaper som driver virksomhet på tvers av landegrensene. Det er i dag 28 nasjonale regelverk for merverdiavgift, noe som er en stor utfordring for europeiske firmaer.

– Det er mye fokus på momssvindel og hvordan man skal motvirke dette, men det er også fokus på firmaer som ikke forstår regelverkene, for eksempel små bedrifter som opererer på tvers av landegrensene. Derfor forsøker vi å forenkle regelverkene og de tilhørende prosedyrene, sier Høva.

Det er vedvarende problem at firmaer ikke vet hvor de skal registrere seg og hvor de skal deklarere skatt.

– Selskapene må sette seg inn i en rekke kompliserte prosesser, og vi ser at store summer går bort for firmaer bare i prosessen med å finne ut av hvordan de skal forholde seg til forskjellige nasjonale regelverk, sier Høva.

Samarbeidet preges av nasjonale interesser
EU arbeider for å harmonisere standarder på momsområdet, men det er utfordrende på grunn av alle de ulike nasjonale interessene. I dag eksisterer det kun et rammeverk for samarbeid, og innenfor dette rammeverket har de forskjellige medlemslandene stor frihet til å utforme nærmere bestemmelser.

– Det er betydelig rom for styrking av samarbeidet når det gjelder moms, men samtidig er dette arbeidet vanskelig fordi det er forskjellige nasjonale interesser på spill. Et av forslagene som nå står på agendaen er å innføre et felles skjema for momsdeklarasjon i EU, sier Høva.

Spennende og utfordrende arbeid
Som norsk nasjonal ekspert bidrar Høva til EUs arbeid på momsområdet, og forteller om spennende og utfordrende arbeidsoppgaver når lovforslag utformes i Europakommisjonen.

– Jeg arbeider med å innhente informasjon om medlemslandenes synspunkter, komme med innspill til lovforslag, og besvare spørsmål fra berørte medlemsland og firmaer. Det likner arbeidet i Finansdepartementet, bare på EU-nivå, sier Høva.

Mer informasjon
Er du interessert i å vite mer? Les om de norske nasjonale ekspertene på Europaportalen og EFTAs hjemmesider, samt om Europakommisjonens arbeid med skatt og moms på DG TAXUDs hjemmesider.

Til toppen