Fikk jobb etter å ha deltatt i EU-program

Ti teaterstudenter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag har fått jobb i det franske teaterkompaniet Compagnie Philippe Genty etter at de i vår har hatt praksisopphold i kompaniet gjennom EUs utvekslingsprogram Erasmus.

Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er verdens største program for studentmobilitet. Gjennom Erasmus kan norske studenter ta et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass som en del av studiet. Norge er med i EUs programsamarbeid gjennom EØS-avtalen.

Lærer om teater i utlandet
Studieplanen til teaterstudentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sier at studentene skal utenlands i minimum fem uker for å bli kjent med teaterliv i en annen del av verden. Begrunnelsen ligger i at Norge er en ung teaternasjon med mye å lære, og at det er avgjørende at studentene selv gjør denne læringen direkte, forteller Ørjan Hattrem som er ansvarlig for det teaterfaglige ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

I februar 2012 reiste årets avgangsklasse fra Bachelorutdanningen i teaterproduksjon og skuespillerfag til Nevers i Frankrike for å starte produksjonen av forestillingen «Forget me not» av scenekunstneren Philippe Genty. De ti skuespillerstudentene som har fått kontrakt med kompaniet utgjør forestillingen som hadde premiere i Nevers 22. mai og som skal spilles i Norge og Paris i juni. En større Frankrike-turné starter i oktober, før verdensturneen starter i 2013.

Pangstart på yrkeskarrieren
–  Det aller mest fantastiske er at studentene våre ikke lenger er studenter etter forestillingene i Paris. De får en pangstart på yrkeskarrieren. Nyutdannede skuespillere er ofte i en sårbar situasjon hvor de får spilt lite og disse får nå spille i to-tre år på teaterscener verden over, sier Ørjan Hattrem.

Les mer om opplevelsene til de norske utvekslingsstudentene og se bilder på hjemmesiden til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Til toppen