Fikk jobb etter å ha deltatt i EU-program

Ti teaterstudenter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag har fått jobb i det franske teaterkompaniet Compagnie Philippe Genty etter at de i vår har hatt praksisopphold i kompaniet gjennom EUs utvekslingsprogram Erasmus.

Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er verdens største program for studentmobilitet. Gjennom Erasmus kan norske studenter ta et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass som en del av studiet. Norge er med i EUs programsamarbeid gjennom EØS-avtalen.

Lærer om teater i utlandet
Studieplanen til teaterstudentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sier at studentene skal utenlands i minimum fem uker for å bli kjent med teaterliv i en annen del av verden. Begrunnelsen ligger i at Norge er en ung teaternasjon med mye å lære, og at det er avgjørende at studentene selv gjør denne læringen direkte, forteller Ørjan Hattrem som er ansvarlig for det teaterfaglige ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

I februar 2012 reiste årets avgangsklasse fra Bachelorutdanningen i teaterproduksjon og skuespillerfag til Nevers i Frankrike for å starte produksjonen av forestillingen «Forget me not» av scenekunstneren Philippe Genty. De ti skuespillerstudentene som har fått kontrakt med kompaniet utgjør forestillingen som hadde premiere i Nevers 22. mai og som skal spilles i Norge og Paris i juni. En større Frankrike-turné starter i oktober, før verdensturneen starter i 2013.

Pangstart på yrkeskarrieren
–  Det aller mest fantastiske er at studentene våre ikke lenger er studenter etter forestillingene i Paris. De får en pangstart på yrkeskarrieren. Nyutdannede skuespillere er ofte i en sårbar situasjon hvor de får spilt lite og disse får nå spille i to-tre år på teaterscener verden over, sier Ørjan Hattrem.

Les mer om opplevelsene til de norske utvekslingsstudentene og se bilder på hjemmesiden til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).