Filippinske fredssamtaler i Oslo

- Den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP kommer til Oslo for å gjenoppta formelle fredsforhandlinger i en konflikt som har pågått i 47 år. Vi legger stor vekt på arbeidet med å kunne bistå i denne prosessen, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge er tilretteleggere når filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines (NDFP) gjenopptar de formelle fredsforhandlinger i Oslo i dag. I juni var Norge vertskap for uformelle samtaler mellom representanter for den påtroppende regjeringen og NDFP, der partene ble enige om å gjenoppta formelle fredsforhandlinger.

God stemning mellom de filippinske forhandlerne før samtalene startet i Oslo. Foto: Kristin Enstad, UD
God stemning mellom de filippinske forhandlerne før samtalene startet i Oslo. Foto: Kristin Enstad, UD

- Begge parter har uttrykt sterkt ønske å komme frem til en endelig løsning på denne langvarige konflikten, og har strukket seg langt for at denne forhandlingsrunden kan finne sted. Det er derfor meget positivt at de formelle forhandlingene nå gjenopptas. Samtidig er det store og kompliserte spørsmål det forhandles om, og det er viktig å ikke ha overdrevne forventninger til hvor raskt partene kan bli enige om en endelig fredsløsning, sier utenriksministeren

Blant spørsmålene partene er blitt enige om å diskutere er våpenhvile, løslatelse av fanger og en tidslinje for videre forhandlinger. Norge ble invitert inn som tilrettelegger for forhandlingene i 2001. I perioden 2001-15 har Norge spilt en aktiv rolle i prosessen gjennom skytteldiplomati, fortrolige samtaler og flere forhandlingsrunder som har blitt avholdt i Oslo. Siste formelle forhandlinger ble avholdt i 2011.

Til toppen