Finansiering av Stokkhaugen – Sunde (Laksevegen)

Samferdselsdepartementet har i dag lagt fram forslag om finansiering av prosjekt og tiltak på fylkesveg 714 Stokkhaugen-Sunde (Laksevegen) i Sør-Trøndelag. Forslaget gjelder trinn 2 av utbyggingen.

Fylkesveg 714 mellom Stokkhaugen i Orkdal kommune og Sunde i Snillfjord kommune har lav standard. Manglende omkjøringsalternativer gjør vegnettet sårbart ved trafikkuhell, noe som fører til usikkerhet og tapte inntekter for næringslivet. Trinn 1 av utbyggingen ble vedtatt i 2013 og vil etter planen være nedbetalt i 2018. Dette forslaget gjelder trinn 2 av utbyggingen og omfatter:

- Ny veg utenom Krokstadøra, inkludert bruer over Snilldalselva og Bergselva samt Ålitunnelen

- Kryssing av Åstfjorden med bru og tunnel Tjønna – Mjøsaunet, og tunnel under Mjøneshatten

Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Det er lagt opp til at prosjektet skal inngå i ett av de nye regionale bompengeselskapene når disse er etablert. Anleggsstart for prosjektene i trinn 2 er planlagt til høsten 2017, med fullføring i 2020.

Prop. 133 S (2016-2017) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv174 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2

Til toppen