Vis hele kalenderen

07.01.2015

 • Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Adresse: Akersgata 59, Oslo

  Sted: Auditorium, R5

  En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet legger onsdag fram en innstilling om finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

  Ekspertgruppen har hatt i oppgave å gjennomgå og evaluere hele finansieringssystemet for høyere utdanning. Mandatet innebærer blant annet følgende:

  • Vurdere hvordan dagens finansiering påvirker institusjonenes prioriteringer og sektorens samlede resultater.
  • Komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i framtiden.

  Ekspertgruppens viktigste oppdrag har vært å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringen kan bidra til å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

   

  Innstillingen blir lagt frem på en pressekonferansen (10:00  - 11:00)  og streames direkte på www.regjeringen.no 

Til toppen