Vis hele kalenderen

06.02.2017

 • Finansminister Siv Jensen (FrP) mottar Delingsøkonomitutvalgets rapport

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Adresse: Gaustadalléen 21

  Sted: Startup Lab, Forskningsparken

  Delingsøkonomiutvalget leverer sin rapport til finansminister Siv Jensen (FrP). Overrekkelsen skjer i Forskningsparken i Oslo. Pressen er velkommen.

  Program:

  • Kl 10.00: Omvisning i Startup Lab for finansministeren og utvalgslederen. Startup Lab er en gründerklynge. Mulighet for foto for pressen.
  • Kl 10.30: Pressekonferanse med overrekkelse av Delingsøkonomiutvalgets rapport.

  Utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen orienterer om rapporten. Finansminister Siv Jensen gir kommentar. Det blir spørsmål i plenum for pressen.

  Praktisk informasjon:

Til toppen