Vis hele kalenderen

28.09.2016

  • Finansminister Siv Jensen holder innlegg på Handelskonferansen 2016

    Siv Jensen| Finansdepartementet

    Finansminister Siv Jensen (FrP) holder innlegget "Fremtidens handel" på Handelskonferansen 2016. 

    Norsk handel er Norges største private sysselsetter og er en viktig bidragsyter til verdiskapingen i norsk økonomi. Samtidig er gullårene innen norsk økonomi over og konkurransen i norsk handel økende. Hva skal til for å løfte norsk handel fremover?Norsk handel opplever store endringer som følge av teknologiutviklingen og nye krav til kompetanse, innovasjon og omlegging til sirkulære verdikjeder. Hvilke utfordringer og muligheter står norsk næringsliv generelt, og norsk handel spesielt ovenfor?

    Kontakt: Politisk rådgiver Julia Sanna Maria Brännström Nordtug tlf. 464 28 102 

Til toppen