Vis hele kalenderen

04.12.2013

 • Finansminister Siv Jensen mottar Banklovkommisjonens utredning

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Onsdag 4. desember mottar finansminister Siv Jensen Banklovkommisjonens utredning med utkast til regler om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger, tilpasset nye regler om uføretrygd i folketrygden. Leder av Banklovkommisjonen, professor Erling Selvig, presenterer utvalgets utredning.

  Sted: Pressekonferanse I Finansdepartementet kl. 11.00 (Akersgata 40).

  Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Mandatet har senere blitt supplert flere ganger. Kommisjonen har utført en rekke tilleggsoppdrag fra departementet, særlig vedrørende forsikrings- og pensjonslovgivningen. Kommisjonen har hittil avgitt 27 utredninger med utkast til lovregler, som løpende er blitt fulgt opp av departementet og Stortinget i form av ny lovgivning.

  Kontakt for pressen: Kommunikasjonsenheten. Pressetelefon 911 42 059.

Til toppen