Finansminister Siv Jensen på G20-møte i Baden-Baden

Norge er invitert som gjesteland i G20, og finansminister Siv Jensen deltok på møtet i den sørtyske byen Baden-Baden i helgen. – Vi diskuterte internasjonalt samarbeid og handel. Det var også fokus på internasjonale skatteavtaler og rammeverket for finansmarkedene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansminister Siv Jensen deltok 17. og 18. mars på G20-møte for finansministre og sentralbanksjefer. Tyskland, som leder G20 i år, har invitert Norge som gjestedeltaker i G20-arbeidet i deres formannskapsperiode. Blant temaene i Baden-Baden var utfordringer i internasjonal økonomi og finansiell arkitektur, og hvordan samarbeidet kan utvikles for å oppnå en god, bærekraftig og inkluderende vekst.

Et sentralt spørsmål var hvordan man kan sikre at alle får del i inntekstveksten som globalisering og teknologisk fremgang legger til rette for. Også internasjonal handel fikk mye oppmerksomhet. Fra norsk side ble det lagt vekt på betydningen av åpne markeder og internasjonal handel, gode velferdsordninger, godt samarbeid om skattespørsmål og god regulering av finansmarkedene.

– Åpne markeder og regelbasert internasjonal handel har gitt store økonomiske gevinster gjennom flere tiår. Dersom denne utviklingen reverseres vil det ha store negative konsekvenser for verdensøkonomien, og spesielt for små åpne økonomier som den norske.  For å fremme vekst og sikre finansiering av velferdsordninger må vi i stedet forbedre det internasjonale samarbeidet om handel og skatt og styrke de multilaterale institusjonene, sier finansminister Siv Jensen.

G20 består i utgangspunktet av 19 av de viktigste økonomiene i verden og EU. I tillegg har Spania fått en permanent gjestestatus. Videre deltar internasjonale organisasjoner som IMF, Verdensbanken, OECD, FN, ILO, WTO, FATF og G20-initierte Financial Stability Board (FSB) i arbeidet.

Til toppen