Finansministeren deltar i internasjonalt møte om bærekraftig finans

Sted:

Finansminister Jan Tore Sanner deltar på et digitalt arrangement for å markere ettårsjubileet for International Platform on Sustainable Finance (IPSF)

IPSF er et forum for informasjons­utveksling som skal bidra til internasjonalt samarbeid og koordinering av arbeidet med bærekraftig finans. Nettverket ble etablert i oktober 2019, og Norge sluttet seg til i mars i år etter invitasjon fra Europakommisjonen.

Finansministeren vil holde innlegg ca. kl. 16.20 (norsk tid).

Følg arrangementet på IMFs nettsider