Finansministeren deltar på Det sentrale samarbeidsforum – Arbeidslivskriminalitet

Adresse: Fridtjof Nansens vei 14

Sted: Politidirektoratet

Finansminister Jan Tore Sanner deltar på møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum. Finansministeren, justisministeren og arbeids- og sosialministeren skal ha et møte med sentrale etater om status i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Til stede er statsrådene, Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten. Statsrådene er tilgjengelige for pressen etter møtet. Oppmøte for pressen: kl. 13.15.