Finansministeren deltar på seminaret "Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien"

Sted: Digitalt

Finansminister Jan Tore Sanner deltar på seminaret "Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien"

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer digitalt seminar om boligmarkedet.