Priv. til red.:

Finansministeren møter fagøkonomer til dialogmøte

Fredag 30. januar inviterer finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer til et nytt dialogmøte. De skal drøfte hvilke utfordringer og muligheter norsk økonomi står overfor i lys av det kraftige fallet i oljeprisen.

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 153
Tid: Fredag 30. januar kl.11.00-13.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant. Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet.

 
Påmelding: Torsdag 29. januar før kl. 17. Send e-post til presse@fin.dep.no 

Tema for møtet er Mot en ny normal – utviklingen i norsk økonomi og behovet for omstillinger.

De siste ti årene har høy oljepris, høy aktivitet i petroleumsvirksomheten og stor arbeidsinnvandring gitt betydelige bidrag til vekst i fastlandsøkonomien. Samtidig har det vært klart at etterspørselen fra petroleumsnæringen etter hvert vil avta, og dette var en del av det bildet som ble tegnet opp da budsjettet for 2015 ble lagt fram i fjor høst. Fallet i oljeprisen de siste månedene kan framskynde og forsterke den ventede nedgangen. Det vil stille vår evne til omstilling på prøve. Samtidig har svakere krone bedret vår kostnadsmessige konkurranseevne, noe som stimulerer aktiviteten i næringer som møter konkurranse fra utlandet.

På dialogmøtet ønsker statsråden å høre andres vurderinger av hvordan norsk økonomi, ulike næringer og geografiske områder vil påvirkes av lavere oljepris og svakere krone. Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Hvilke utfordringer ser vi for næringslivet, husholdningene og offentlig forvaltning på lengre sikt? Hvor god er omstillingsevnen i norsk økonomi, og hvordan kan vi best legge til rette for vellykkede omstillinger? Svarene på disse spørsmålene kan ha betydning for utformingen av den økonomiske politikken i den perioden vi nå går inn i.

Følgende økonomer vil delta i møtet:

  • Kjetil Storesletten, professor UiO
  • Steinar Holden, professor UiO
  • Jaran Rystad, Rystad Energy
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor UiO
  • Knut E. Sunde, Norsk Industri
  • Kyrre Martinius Knudsen, Sparebank 1 SR-Bank
  • Hilde Bjørnland, professor BI
  • Harald Magnus Andreassen, Swedbank First Securities
  • Espen Moen, professor BI

 

Til toppen