Vis hele kalenderen

23.04.2015

 • Finansministeren møter fagøkonomer til dialogmøte

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Sted: Finansdepartementet

  Torsdag 23. april inviterer finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer til et dialogmøte om finanskriser og boligmarkedet. De skal drøfte hvilke utfordringer norsk økonomi kan stå overfor i lys av den sterke oppgangen i boligprisene og husholdningenes gjeld.

  Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 153
  Tid: Torsdag 23. april kl. 09.00-11.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant. Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet. 

  Hensikten med møtet er å få innspill fra ulike fagmiljøer til hvordan vi kan dempe faren for finansiell ustabilitet i norsk økonomi, i lys av den sterke veksten i gjeld og boligpriser. Samtidig som det nå er utsikter til en noe mer avdempet vekst i norsk økonomi, blant annet som følge av fallet i oljeprisen, er oppgangen i boligprisene fortsatt sterk. Rentene er lave, og kredittveksten til husholdningene er høyere enn inntektsveksten.

  På dialogmøtet ønsker statsråden å høre deltakernes vurderinger av utviklingen i kreditt- og boligmarkedet og om det er en risiko for at finansiell ustabilitet kan føre til et tilbakeslag i norsk økonomi. Et viktig spørsmål er også hva myndighetene kan gjøre for å bremse oppbyggingen av ubalanser i økonomien, særlig i kreditt- og boligmarkedet.

  Følgende økonomer vil delta i møtet:

  • Ida Wolden Bache, direktør Norges Bank
  • Erling Røed Larsen, professor BI
  • Jørgen Elmeskov, direktør Danmarks Statistik
  • Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse
  • Ola Grytten, professor NHH
  • Erling Selvig, professor UIO
  • Martin Mæland, konsernsjef OBOS
  • Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank1
  • Nils-Henrik von der Fehr, professor UIO

  Påmelding innen onsdag 22. april på e-post til presse@fin.dep.no. Av sikkerhetshensyn er det nødvendig med gyldig legitimasjon. Vi ber også om oppmøte i god tid og senest kl. 10.30.

Til toppen