Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Finansministeren mottar NOU fra Verdipapirlovutvalget

Sted: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget overleverer sin utredning om gjennomføring av direktivet om selskapers bærekraftsrapportering i norsk rett til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.