Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ministerrådsmøte i OECD

Finansministeren til OECD for å diskutere skatt og konkurransepolitikk i en digitalisert økonomi

Finansminister Siv Jensen (FrP) deltok i det årlige ministerrådsmøtet i OECD i Paris onsdag 22. mai. Spesialtema i år var den digitale revolusjonen verden gjennomgår, og hvordan vi kan sikre at utviklingen kommer innbyggerne til gode. Både effektiv skattlegging og effektiv konkurransepolitikk sto høyt på agendaen.

– Store, og ofte lite beskattede, overskudd i den digitale økonomien betyr at vi trenger både en mer effektiv og rettferdig skattlegging, og vi trenger å styrke konkurransepolitikken, sa finansministeren til sine kolleger.

Siv Jensen på OECD-møte
Finansministeren var en av hovedtalerne i møtet om skattlegging i en digitalisert økonomi. Foto: Kristina T. Storeng / Finansdepartementet

OECD viktig organisasjon for skattespørsmålet

OECD leder det internasjonale arbeidet for å finne globale løsninger for mer effektiv og rettferdig skattlegging i den digitale økonomien. Det OECD-baserte «Inclusive Framework» hvor over 125 land deltar, leverte i fjor første delrapport om temaet. Målet er å komme frem til konkrete løsninger innen 2020 - både for hvordan inntekter skal fordeles land imellom, og hvordan man kan unngå at skattegrunnlaget svekkes. Norge er aktive i dette arbeidet. 

– Varige og gode løsninger må bygge på felles forståelse og global enighet. Det vil redusere sjansene for skattedisputter mellom skattebetalere og skattemyndigheter, og land imellom. Det vil også gjøre den globale økonomien mer effektiv. En global enighet er krevende, men det er ingen vei utenom. 

Finansministeren trakk frem politisk press for å finne raske løsninger som en utfordring for mange. 

– Utålmodighet kan føre til at enkeltland innfører tiltak som demper handel, vekst og investeringer. 

Sunn konkurranse viktig for økonomisk vekst og god fordeling

For kolleger fra land som USA, Frankrike og Storbritannia, oppfordret finansministeren til å gjøre konkurransepolitikken til et sentralt tema i diskusjonen om den digitale økonomien. 

– For digitale selskaper vil det typisk være store stordriftsfordeler og lave marginalkostnader. Det skaper digitale monopolister som kan opparbeide seg enorme overskudd på bekostning av forbrukerne og andre store og små selskaper. 

– Vi må oppdatere og styrke, ikke svekke, konkurransepolitikken så den kan stå imot utfordringene den digitaliserte økonomien byr på. Konkurransepolitikken kan være virkningsfull også uten internasjonal koordinering. Men fordi den digitale økonomien i sin natur er global, vil internasjonalt samarbeid om konkurransepolitikk være viktig. 

Til toppen