Finansministerens innlegg på Elbåtkonferansen

– Vi vil at flere skal få nyte godene av hva sjølivet har å by på. Og vi vil at det skal lønne seg å velge grønt.

Sjekkes mot fremføring

Sjøen er noe av det mest verdifulle vi har.

Havet gir liv.

Havet gir næring.

Det har det gjort i alle tider, og det fortsetter det å gjøre.

Sjøen gir også opplevelser. Sjølivet betyr svært mye for mange av oss.

Hvor mange deilige sommerminner har ikke sjøen gitt oss?

Det er bølgeskvulpet, måkeskrikene og den friske lukten som kommer av salt sjøvind. Gjerne sammen med de vi liker aller best å være sammen med. Det er verdifullt.

Derfor er det helt avgjørende at vi klarer ta vare på sjøen og havene våre. Det er vårt ansvar som ansvarlige forvaltere av naturen. FNs bærekraftmål 14 handler nettopp om det. Å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Å ta vare på havet og sikre bærekraft handler ikke om ett stort tiltak, men om de mange små og store valgene som tas.

Derfor er arbeidet og innsatsen dere legger ned så viktig. Det er dere som arrangerer denne konferansen, Elbåtforeningen og ikke minst næringen, med deres skaperkraft og evne til å finne løsningene som bringer oss inn i fremtiden.

Innovasjonene dere skaper, gjør det enklere for oss alle å nyte sjøen, og samtidig ta et klimabevisst valg. Dere skal vite at dere har regjeringens fulle støtte.

Det handler om rammevilkårene for de som ønsker å skape noe. Å realisere løsningene. Å skape arbeidsplassene.

Det handler om det grønne skiftet. Om hvordan vi omstiller økonomien i en bærekraftig retning.

Det finnes over 600 000 motoriserte fritidsbåter i Norge. Det er til stor glede for mange. Jeg har selv vokst opp med båt og hatt mange fine opplevelser på sjøen – med snøre på jakt etter torsken, eller bare for å nyte sjø, sol og holmer.

Men de negative konsekvensene må vi håndtere. I 2019 stod fritidsbåter for 278 000 tonn CO2. Vår ambisjon er å halvere utslippene fra innenriks sjøfart med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005. Dette gjør vi ved å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger, også for fritidsbåter.

Det er helt nødvendig, både fordi vi skal løse klimakrisen, men òg fordi salget av båter øker. Vi må sørge for at flest mulig av de som kjøper ny båt, kjøper elektrisk. Det lar seg ikke gjøre uten dere.

Dere viser vei i omstillingen. Vi kan være stolte over å ha en næring som tar utfordringen. Eksemplene er mange, fra mange ulike steder i landet:

Fra Hellesylt kjører Bonseye turister i Geirangerfjorden i elektrisk rigg. De har et samarbeid med Neptun Båt i Sandefjord.

Takket være Canal Boats Telemark, kan man leie elektriske cabincruisere og nyte Telemarkskanalen og Telemarkskysten på en måte som tidligere ikke var mulig.

På Gjeving lager Green Waves modellene 601 og 630X. Og man kan få konvertert sin gamle snekke til å gå på elektrisitet.

I Froland driver Ibiza Boats spennende og viktig utvikling.

Du kan melde deg inn i Kruser elbåtpool. Langs Oslo-fjorden, og snart i Bergen, kan du enkelt booke og bruke elbåt når du vil, uten å måtte eie egen båt.

Fra Bergen leverer BKK-selskapet Plug det første nettet av elbåthurtigladere i Nord-Europa.

Og i Florø utvikler og leverer Evoy elektriske innenbords og utenbords båtmotorer, både til proff- og fritidsmarkedet.

Dette er en imponerende liste, og er bare noen eksempler. Her ligger det til rette for et norsk eksporteventyr. Det ønsker regjeringen å være med på å bidra til.

En av regjeringens satsinger er Grønn plattform. Grønn plattform er en egen inngang til virkemiddelapparatet for grønne prosjekter. Ordningen omfatter Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Det er også et etablert samarbeid med Enova.

Næringsrettet forskning og innovasjon legger grunnlaget for bærekraftig vekst og skal bidra i den omstillingen samfunnet står overfor.

Derfor er Grønn plattform et viktig tiltak i regjeringens arbeid for lønnsom grønn omstilling.

Vi vil at flere skal få nyte godene av hva sjølivet har å by på. Og vi vil at det skal lønne seg å velge grønt.

Derfor kommer vi til å øke CO2-avgiften frem mot 2030.

Dette omfatter fossile drivstoff til bruk både i fritidsbåter og næringsfartøy.

Dette vil forsterke insentivene til å erstatte bensindrevne båtmotorer med elmotorer.

Vi står sammen i det grønne skiftet.

Det grønne skiftet i sjølivet er mulig på grunn av dere. Regjeringen og jeg heier på dere.

Takket være deres innsats, kan vi ta bedre vare på sjøen, og samtidig nyte den.

Vi kan fortsette å nyte naturopplevelsen, frihetsfølelsen og det sosiale livet på sjøen.

Takk for meg.