Finansministre diskuterte nordisk bankmarked og proteksjonisme

De nordiske finansministrene møttes i Oslo 24. mars. Hovedtemaer på møtet var utviklingen på det nordiske bankmarkedet og aktuelle EU/EØS-spørsmål inklusive EUs framtid, Brexit og betydningen av velfungerende markeder for små, åpne økonomier som de nordiske.

– Det er helt klart at Brexit kommer til å få betydelige følger for de nordiske landene, sier finansminister Siv Jensen (FrP), som ledet møtet. Vår felles ambisjon er å hegne om et så nært samarbeid som mulig også framover, fortsetter hun.

Ministrene diskuterte betydningen for vekst og velstand av åpne markeder og et regelbasert internasjonalt handelssystem. Globaliseringen har medført velferdsgevinster både internasjonalt og for de små, åpne nordiske økonomiene. Om verden går i proteksjonistisk retning, kan det få negative konsekvenser for mange. Samtidig er det viktig at flere får del av velstanden som globalisering og teknologisk utvikling muliggjør.

– De nordiske erfaringene er at velfungerende markeder, velferdsløsninger og skattesystemer er sentrale i denne sammenhengen. Norge kommer til å ta med seg disse nordiske synspunktene til G20, der Norge deltar som gjest i år, sier Siv Jensen.

Se hele nyhetssaken på norden.org

Til toppen