Finner infeksjon hos flere importerte hunder

Veterinærinstituttet har påvist infeksjon hos flere hunder den siste tiden. Hundene er importert fra land i Sør-Europa. Hunder som er smittet kan utvikle alvorlig sykdom, og bør følges opp av veterinær.

Leishmania infantum er en parasitt som kan overføres til hund hvis den stikkes av smittebærende sandmygg som finnes i Middelhavsområdet. Hos hund gir parasitten kroniske, livslange infeksjoner, og smittede hunder kan utvikle sykdom lenge etter at de har blitt smittet.

Veterinærer som mistenker at en hund er smittet av leishmaniainfeksjon skal melde fra til Mattilsynet.
Veterinærer som mistenker at en hund er smittet av leishmaniainfeksjon skal melde fra til Mattilsynet. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Kan smitte andre hunder

Veterinærinstituttet melder om liten sannsynlighet for at sandmyggen etablerer seg i Norge med det første. Hunder som er smittet vil derimot kunne smitte andre hunder ved parring, blodoverføring og kanskje også ved bitt.

Undersøk ved import, etter reise eller ved sykdom

Det er aktuelt å undersøke hunder for Leishmaniainfeksjon i forbindelse med import, etter reise, eller ved klinisk sykdom. Leishmaniose kan være en aktuell diagnose ved sykdom hos hunder som har vært i Middelhavsområdet eller andre områder med høy forekomst av Leishmania.

Bør følges opp av veterinær

Hunder som er positive for Leishmaniainfeksjonen bør følges opp regelmessig hos veterinær, og bør ikke brukes i avl eller som blodgivere. Hvis hunden først er smittet blir den ikke kvitt parasitten. Symptomene kan bedres med behandling. Til tross for behandling har mange tilfeller av leishmaniose hos hund dødelig utgang. 

Til toppen