Fire helseprosjekter har nådd opp i konkurransen om nytt forskningsutstyr

Prosjektene skal gå til vitenskapelig utstyr og infrastruktur for forskning. De fire helseprosjektene utgjør 255 millioner kroner, omtrent 20 prosent av den totale bevilgningen på 1,3 milliarder kroner.

- Prosjektene vil bidra til bedre diagnostikk, bedre pasientbehandling og økt næringsutvikling innenfor helse. Dette er viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nytt utstyr til Biobanker og laboratorieutstyr for hjerneforskning

Forskningsprosjektene skal bidra til nytt og moderne utstyr til de nasjonale biobankene og til investeringen i laboratoriefasiliteter til hjerneforskningsmijøene i Norge.

- Dette er viktig og nødvendig for videre oppbygging og utvikling av kliniske- og populasjonsbaserte biobanker og kan sees sammen med helsedata. Laboratorieustyr betyr at de gode hjerneforskningsmiljøer i Trondheim, som nylig fikk Nobelpris i medisin, og Oslo kan oppgraderes og bygges ut, sier Høie.

Midler til NorCRIN og nasjonalt konsortium for persontilpasset medisin

Det nasjonale nettverket for klinisk forskningsinfrastruktur, NorCRIN, er tildelt midler. Nettverket arbeider for å sikre gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet, og i legemiddelmeldingen er styrking av forskningsinfrastrukturen for kliniske studier gjennom NorCRIN et tiltak for å legge til rette for forskning og innovasjon. Det er også tildelt midler et nasjonalt konsortium for persontilpasset medisin. Dette vil kunne legge til rette for utvikling og implementering av persontilpasset medisin i Norge

- At forskningsmiljøene har tilgang til det beste utstyret er viktig for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien, sier Høie.

Helseforetakene står som både søkerinstitusjon og er partner for tre av prosjektene i samarbeid med universitetene.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding om forskningsmidlene

Les mer om alle prosjektene som får tildelt midler til forskningsutstyr på Forskningsrådets nettsider

Les HelseOmsorg21-strategien

Til toppen