Fire millioner til forvaltningsforskning på dyr- og plantehelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådet lyser i samarbeid med Mattilsynet ut 4 millioner kroner til forvaltningsforskning på landdyr- og plantehelse.

Forskningsrådet ved BIONÆR-programmet lyser i samarbeid med Mattilsynet ut midler til forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse. Utlysningen skal fremskaffe forskningsbasert kunnskap om effekter av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk.

 Utlysningens temaer:

  • Betydningen av norsk landdyr- og/eller plantehelse for mattrygghet og folkehelse, for konkurransekraft og økonomi i landbruket, for dyrs velferd og som bidrag til miljøvennlig produksjon.
  • Muligheter og metoder for å kunne evaluere effekten av forvaltningens tiltak for å forebygge, bekjempe eller utrydde dyresykdommer og/eller planteskadegjørere.
  • Relevante indikatorer som forvaltningen kan bruke for måling av endringer av tilstand for regulerte dyresykdommer og/eller planteskadegjørere.

Forskingsinstitusjoner kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2017 og varer i inntil fire år.

Søknadsrunden går i to trinn: Obligatorisk skissefrist er 11. mai 2016 for søknader til utlysningen. Søknadsfrist er 7. september 2016.