Fire millioner til studentsamskipnadene

Regjeringen vil fordele fire millioner kroner til studentsamskipnadene ved de nye, sammenslåtte universitetene og høyskolene.

– I arbeidet med strukturreformen har vi hele veien erkjent at sammenslåinger koster. Det gjelder ikke bare for universitetene og høyskolene. Derfor vil vi nå styrke arbeidet med sammenslåing og organisasjonsutvikling ved studentsamskipnadene, slik at de blir best mulig rustet til å fortsette sitt arbeid med å gi studentene gode velferdstjenester, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Midlene fordeles slik:

  • Norges arktiske studentsamskipnad: 1 million kroner.
  • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim: 1 million kroner.
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 1 million kroner
  • Nord studentsamskipnad: 1 million kroner

 

Til toppen