Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

Fiskeri- og havministeren har møte om fiskevelferd og sykdom i oppdrett

Adresse: Kongens gate 8 , Oslo

Sted:

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har møte om fiskevelferd og sykdom i oppdrett.

Sjømat Norge og Mattilsynet deltar på møtet. Sjømatbedriftene deltar digitalt.