Fiskeri- og sjømatministeren i møte med sin danske kollega

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde torsdag møte med sin danske kollega Rasmus Prehn, om markedsadgang for norsk sjømat til EU og fiskeriavtalene med EU og Storbritannia.

- Det var nyttig å drøfte fiskeriavtalene med EU og Storbritannia, som betyr mye for både norske og danske fiskere. Vi diskuterte også flere andre saker, som handelspolitiske spørsmål,  sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

Norge og EU er nå enige om en kvoteavtale for 2021, som blant annet omfatter kvotebytte og gjensidig adgang til hverandres farvann.

Godt samarbeid

Norge og Danmark har en lange tradisjoner for å samarbeide på fiskeriområdet og deler ressurser båre i Nordsjøen og Skagerrak.

- Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid med vår nærmeste naboer rundt Nordsjøen og ikke minst i Skagerrak. Da er Danmark en helt sentral partner for oss, sier Ingebrigtsen.

Norge eksporterer betydelige mengder sjømat til Danmark.

- Vi er enige om å ha en god dialog om spørsmål knyttet til handel og marked fremover, sier Ingebrigtsen.

På agendaen sto også utfordringer for sjømateksporten som følge av koronapandemien, fokus på fangstdokumentasjon og veiing.