Fiskeriminstrene ønsker fortsatt subsidier

Rapport fra fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset, EU-delegasjonen

EUs fiskeriministre uttalte at de vil opprettholde støtten til modernisering av fiskefartøyer da de ble enige om en felles tilnærming til innretning på subsidiepolitikken for perioden 2014-2020. Fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset rapporterer.

Fiskerikommisær Maria Damanaki og Soflocis Aletraris, kypriotisk minister for landbruk og naturressurser under møtet i Rådet. Foto: Council of the European Union

EUs fiskeriministre uttalte at de vil opprettholde støtten til modernisering av fiskefartøyer da de ble enige om en felles tilnærming til innretning på subsidiepolitikken for perioden 2014-2020. Fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset rapporterer.

I det som kan beskrives som en seier for støttespillere av tradisjonell subsidiepolitikk under EUs felles fiskeripolitikk (CFP), ble Rådet den 24. oktober enige om en felles tilnærming (general approach) til Europakommisjonens forslag til en nytt fiskefond (EMFF). Avtalen er «mindre ambisiøs enn hva vi foreslo,» sa kommissær for fiskeri og maritime saker, Maria Damanaki, som bemerket at hennes forslag fortsatt kan endres av Europaparlamentet som har medbestemmelse i fiskerisaker.

Hun uttalte videre at «vi ser nå fram til at vedtak som skal gjøres i Europaparlamentet vil legge større vekt på målene i vårt forslag.» Kypros’ EU-formannskap er fornøyd med utfallet og foretrekker å markere alle parters engasjement for å utarbeide et kompromiss.

Skuffede miljøorganisasjoner
Miljøorganisasjoner beklager nok en gang at Rådet ikke klarte å gripe en reell mulighet til å få til endring ved å avslutte skadelig subsidier. Til tross for motstand fra Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland, som ville ha foretrukket å injisere mer penger inn i forskning og kontroll enn støtte til modernisering av fiskefartøy, valgte Rådet og opprettholde disse subsidiene. I Kommisjonens forslag gis det bare svært begrenset mulighet til moderniseringstiltak i form av energieffektivitet, bedre arbeidsmiljø og sikkerhet, og kjøp av mer selektive fiskeredskap.

Rådet ønsker å beholde disse bestemmelsene, men gjeninnfører ordninger med kondemneringstilskudd (frem til 2017) og støtte til midlertidig stopp av fiskeaktivitet. Rådet ønsker også å gi økonomisk støtte til rekrutering av unge fiskere. Det er særlig Frankrike, Spania og Portugal som har ivret for dette, og tiltaket er applaudert av den franske fiskeriminister Frédéric Cuvillier som uttalte at dette «sender et positivt signal og bidrar til å gjøre en realitet av den sosiale dimensjonen i den felles fiskeripolitikken (CFP).»

Greenpeace og WWF fordømmer EU fiskeriministre for å gå for langt i å støtte kortsiktige industrielle fiskeriinteresser gjennom å finansiere modernisering av skip og motorer. Kapasiteten i fiskeflåten er allerede for stor, så dette vedtaket strider mot målet som er satt for reformen av CFP, nemlig å sikre et mer bærekraftig fiskeri, bemerker Greenpeace. «Det er ikke nok fisk for alle fiskebåtene der ute, så det gir ingen mening å fortsette å kaste subsidier etter EUs overdimensjonerte flåte, » sa Greenpeace EU-fiskeripolitiske direktør, Saskia Richartz.

BBC News siterte en kilde i Europakommisjonen som sier at «tiltak for å støtte selektive redskap for å unngå utkast av fisk vil bli oppveid av støtte til større motorer.»

Avisen «Le Monde» siterte en fransk diplomat som sier at Frankrike var fornøyd med å sikre betydelig støtte til flåten, mens en tysk diplomat fortalte «Le Monde» at en økning i kapasitet ikke tjene målet om bærekraftig fiskeri.

Den videre prosessen
Det neste steg i behandlingen av EMFF er at Europaparlamentet (EP) skal komme med sin innstilling til endringer i Kommisjonens forslag. Den foreløpige tidsplanen legger opp til en frist for endringsforslag i desember, noe som gjør at EMFF ikke vil bli stemt over i EP før flere måneder ut i 2013. Deretter må EP og Rådet bli enige om en omforent tekst.

Andre tema
Tre andre tema var også oppe til behandling i rådsmøtet: EU-Norge bilaterale fiskeriforhandlinger, kvotefastsettelsen for Østersjøen for 2013 og Den internasjonale kommisjonen for forvaltningen av tunfisk (ICCAT).

Se detaljer i pressemeldingen her.

Les mer: Ser behov for nye regler innen fiskeriforvaltning
Les mer: Ingen enighet om makrellfordeling
Les mer: Status i arbeidet med ny fiskeripolitikk i EU
Les mer: Europaportalens samleside for fiskeripolitikk

Til toppen