Fiskerireguleringar 2018

Dette innhaldet er meir enn 3 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Oversikt over fiskerireguleringar for 2018. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 21.12.2017.

Regulering av torsk, hyse og sei

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Direktefiske etter uer i 2018

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Deltakarforskrifta for 2018

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytande sild (nvg) i 2018

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2018

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter kolmule i 2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter makrell i 2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak