Fjellvilt er Årets reinkjøttformidler 2014

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag tildelt Fjellvilt prisen som Årets reinkjøttformidler 2014. Tildelingen fant sted under et reinkjøttarrangement i Mathallen på samefolkets dag.

Fjellvilt er en samisk familiebedrift i ordets rette forstand. Her deltar flere generasjoner i slakting, skjæring, foredling og salg. Bedriften startet opp allerede i 1995 og har siden da vært pionerer innen videreforedling av reinkjøtt. Gjennom en iherdig ståpåvilje og innsats gjennom mange år har bedriften lyktes i verdiskapning og videreforedling av reinkjøtt. Bedriften markedsfører seg med at de har lidenskap for kvalitet og de vil bevare en genuin samisk matarv. 

- Jeg gratulerer Fjellvilt med prisen Årets reinkjøttformidler 2014. Fjellvilt er en verdig vinner og prisen er en anerkjennelse av den jobben som er gjort. Jeg håper prisen vil motivere og inspirere til fortsatt stor innsats innen videreforedling og salg av reinkjøtt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

Daglig leder i Fjellvilt, Nils Tonny Bransfjell sammen med juryen som har bestått av fra venstre: leder av Norske reindriftsamers landsforbund Ellinor Jåma, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, og leder av Markedsutvalget for reinkjøtt John Anders Lifjell. Foto: Landbruks- og matdepartementet Foto: Foto: Landbruks- og matdepartementet

Juryens begrunnelse:

Ved utvelgelsen av ”Årets reinkjøttformidler 2014”, har juryen særlig vektlagt at Fjellvilt i flere år har skapt positiv oppmerksomhet omkring reinkjøttet, ved å fremheve reinkjøttets kvaliteter gjennom deltagelse på en rekke ulike arenaer og sosiale media. I tillegg har juryen vektlagt Fjellvilts evne og innsats knyttet til å få frem historien bak kjøttet ved også å fremheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt. Juryen poengterer at Fjellvilt tar selv hånd om reinen på fjellet, slaktingen og videreforedlingen med fokus på kvalitet i alle ledd. Det gjør at historien om produktene blir ekte og troverdig. 

Juryen har bestått av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, leder av Norske reindriftsamers landsforbund Ellinor Jåma og leder av Markedsutvalget for reinkjøtt John Anders Lifjell. 

Årets reinkjøttformidler

Markedsutvalget for reinkjøtt har opprettet prisen Årets reinkjøttformidler. Formålet med prisen Årets reinkjøttformidler er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv og gjentatt formidling har bidratt til å styrke reinkjøttets positive omdømme. Prisen ble første gang delt ut under et reinkjøttarrangement i Mathallen på Samefolkets dag den 6. februar 2015.

Til toppen