Fjerning av grensehindre i nord

- Norge prioriterer arbeidet med grensehindre høyt. Forebygging og fjerning av grensehindre skaper arbeidsplasser, styrker konkurransekraften og bidrar til vekst. Grensehinderrådet og Nordkalottens grensetjeneste har en viktig funksjon i dette arbeidet, sier nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen.

I slutten av februar besøkte Bakke-Jensen Lyngen kommune i Troms for å se nærmere på grensesamarbeid i Nordkalotten, og konkrete utfordringer lokalt norsk næringsliv opplever i samarbeidet med finske og svenske bedrifter.

Riitta Leinonen fra Nordkalottens grensetjeneste, statsråd Frank Bakke-Jensen og Anita Andresen, prosjektleder i Nordic Business Support (fv) vil fjerne flest mulig grensehindere i nord. Foto: Siri R. Svendsen, UD
Riitta Leinonen fra Nordkalottens grensetjeneste, statsråd Frank Bakke-Jensen og Anita Andresen, prosjektleder i Nordic Business Support (fv) vil fjerne flest mulig grensehindere i nord. Foto: Siri R. Svendsen, UD

Nordisk ministerråds grensehinderråd er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og bedrifter. Eksempler på grensehindre som ble fjernet i fjor er godkjenning av svenske førerkort for snøscooterkjøring i Norge, og opphevelse av norsk moms for nordiske anleggsmaskiner som er på korte oppdrag i Norge. Grensehinderrådets årsrapport for 2016 finnes her.

I Lyngen møtte Bakke-Jensen blant andre Riitta Leinonen fra Nordkalottens grensetjeneste, som bidrar til å fjerne grensehindre ved å identifisere, dokumentere og rapportere grensehindre til Grensehinderrådet.

- Prosjektet Nordkalottnettverket har hjulpet små bedrifter på tvers av landegrensene til å stå sammen, slik at de har økt kundepotensialet sitt. Finske bedrifter har for eksempel sendt kunder over grensa til norske bedrifter i Nordkalottnettverket. De samarbeider også om produktpakker på tvers av landegrensene, som for eksempel snøscootersafari, sier Riitta Leinonen.

Av den totale eksporten fra den norske fastlandsøkonomien går om lag 20 prosent (101 milliarder NOK i 2014) til Norden.

- Dette understreker hvor viktig systematisk arbeid med å bygge ned hindre for vekst er. De nordiske statsministrene har som ambisjon at Norden skal være verdens mest integrerte region. Ikke minst er det viktig at vi får dette til i nord, sier Bakke-Jensen.

Mange likhetstrekk

Statsråd Bakke-Jensen møtte også Anita Andresen, prosjektleder i Nordic Business Support, et grenseregionalt program for små og mellomstore bedrifter i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland.

- Næringslivet på Nordkalotten har mange likhetstrekk. Det har også mange felles utfordringer. Det er av vesentlig betydning at næringslivet her i nord primært består av små og mellomstore bedrifter. Konkurransemessig gir det utfordringer når vi vil posisjonere oss for større oppdrag. Jeg har genuin tro på at økt nabosamarbeid i nord kan gi større vekst for det samlede næringslivet på Nordkalotten, sier Andresen.

Sammen med næringsminister Monica Mæland, besøkte Bakke-Jensen også bedriften Aurora Spirit, verdens nordligste destilleri. I tillegg besøkte EØS- og EU-ministeren Aurora Alps i Breivikeidet i Tromsø kommune. En lokal reiselivsaktør som jobber med å etablere reisetilbud på tvers av grensa med samarbeidspartnere i Finland.

 

Til toppen