"Flere år – flere muligheter". Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vi blir eldre, og de eldste alderskullene blir større. En million innbyggere i Norge er nå eldre enn 60 år. Har vi organisert samfunnet godt nok til å bruke de mulighetene som følger med flere eldre?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg og statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem, inviterer organisasjoner og andre relevante aktører til seminar om aktive eldre. På seminaret vil statsråden og statssekretærene presentere regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Andre innledere er Marianne Andreassen, medlem av produktivitetskommisjonen, Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk, Kåre Hagen, senterleder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning og Lene Conradi, ordfører i Asker.

Dagens og morgendagens eldre vil ha bedre ressurser og forutsetninger for å delta og være aktive i arbeids- og samfunnsliv enn tidligere. Holdninger, organisering og regelverk kan likevel være til hinder for aktiv deltakelse. Det er ikke bærekraftig for samfunnet og heller ikke ønskelig for eldre menneskers livskvalitet.

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7

Tid: Torsdag 3. mars, kl. 14.00-16.00

Pressen er velkommen til å delta og statsråden og statssekretærene er tilgjengelig for kommentar. 

Program: Seminar om regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn

13.30-14.00 Servering og mingling

14.00-16.00 Presentasjon av "Flere år - flere muligheter" . Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn
Bent Høie, helse- og omsorgsminister
Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Frukt og kaffe

Flere eldre - inspirasjon til økt produktivitet og bedre velferd for alle Marianne Andreassen, medlem av produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen Spørsmål og diskusjon

Eldre og arbeid - Hvorfor er det ikke flere som jobber lenge?
Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk Spørsmål og diskusjon

En aldrende befolkning  - Muligheter  i teknologi  og innovasjon
Kåre Hagen, senterleder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA

Spørsmål og diskusjon

Eldre som aktive og deltakende innbyggere: en stor ressurs for lokalsamfunnet i Asker
Lene Conradi, ordfører i Asker Spørsmål og diskusjon

Griper vi mulighetene godt nok?
Samtale med Wenche Frogn Sellæg, leder for Statens seniorråd